Lesson 5 p.8

11. Questions − Réponses ∙− Répondre toujours "Oui".
11. Questions & Answers ∙− Always reply "Yes".
11. Հարց − Պատասխան` խառն դէմքերով ∙− Պատասխանել միշտ "Այո": 
 
 Ուս. - Արամ պատուհանին նայեցա՞ւ։
Աշ. - Այո՛, Արամ պատուհանին նայեցաւ։
 
 Ուս. - Ես Մարսէյ գացի՞ 1984-ին։
Աշ. -
 
 Ուս. - Դուն կատուին հետ խաղացի՞ր։
Աշ. -
 
 Ուս. - Շունը իր պոչը շարժե՞ց։
Աշ. -
 
 Ուս. - Երէկ մենք հայերէն խօսեցա՞նք։
Աշ. -
 
 Ուս. - Անոնք լեռ գացի՞ն։
Աշ. -
 
 Ուս. - Դուք պատուհանը գոցեցի՞ք։
Աշ. -
 
 Ուս. - Գարնան ծաղիկները ծաղկեցա՞ն։
Աշ. -
 
 Ուս. - Գիշերը անձրեւ եկա՞ւ։
Աշ. -
 
 Ուս. - Երէկ ես նամակ գրեցի՞։
Աշ. -
 
 Ուս. - Երէկ, տղուդ գիրքը Մարկոսեաններուն տու՞նը մնաց։
Աշ. -
 
 Ուս. - Իրենց տունը ձիւներուն տա՞կ մնաց։
Աշ. -
 
 Ուս. - Ո՞ւր ես, ուշ մնացիր։
Աշ. -

 


 « Previous Lesson
     Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Արտաբերել

Record

Pause

Գրել
Արտասանել

Record

Pause