Lesson 1 p.4

Ուս. - Ո՞վ է, ի՞մ մայրիկս է:
→ Այո՛, քո՛ւ...
Աշ. -
Ուս. - Ո՞վ է, ի՞ր մայյրիկն է:
→ Այո՛, ի՛ր...
Աշ. -
 
Ուս. - Ո՞վ է, քո՞ւ ընկերդ է:
→ Այո՛, ի՛մ...
Աշ. -
 
6. Questions − Réponses ∙− Donner des réponses négatives et former des phrases analogues au modèle.
6. Questions & Answers ∙− Give negative answers while making the sentences similar to the example.
6. Հարց − Պատասխան ∙− Աշակերտը միշտ "Ոչ" պիտի պատասխանէ եւ կազմէ նախադասութիւնները նմոյշին համաձայն: 
Ուս. - Ո՞վ է, Ի՞մ ընկերս է:
→ Ո՛չ, ի՛մ...
Աշ. - Ո՛չ, ի՛մ ընկերս է:
       Modèle
       Example
       Նմոյշ 
Ուս. - Ո՞վ է, քո՞ւ ընկերդ է:
→ Ո՛չ, ի՛ր...
Աշ. -
Ուս. - Ո՞վ է. ի՞ր ընկերուհին է:
→ Ո՛չ, ի՛մ...
Աշ. -
 
Ուս. - Ո՞վ է, ի՞ր եղբայրն է:
→ Ո՛չ, քու...
Աշ. -
 
Ուս. - Ո՞վ է, ի՞մ քոյրիկս է:
→ Ո՛չ, ի՛մ...
Աշ. -
 
 « Previous Lesson        Next Lesson »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Draw
Pronounce

Record

Pause