Lesson 6 p.7

 
 Ուս. - Պաղպաղակ կերա՞ր։
→ Ո՛չ, ․․․
Աշ. -
 
 Ուս. - Օփերա գացի՞ր։
→ Ո՛չ, ․․․
Աշ. -
 
 Ուս. - Մեզի նուէրներ բերի՞ր։
→ Ո՛չ, ․․․
Աշ. -
 
 Ուս. - Մատիտներէս մէկը դու՞ն առիր։
→ Ո՛չ, ․․․
Աշ. -
 
 Ուս. - Այս գիրքը կարդացի՞ր
→ Ո՛չ, ․․․
Աշ. -
 
 Ուս. - Երէկ գնումներ ըրի՞ր։
→ Ո՛չ, ․․․
Աշ. -

 


 « Previous Lesson
     Next Lesson » 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Log in

create an account
Ecrire
Prononcer

Record

Pause